• Ebook Ngữ pháp tiếng Nhật

    Ebook Ngữ pháp tiếng Nhật

    Tiếng Nhật Bản, hay tiếng Nhật là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính (khác biệt với tiếng Việt vốn thuộc vào loại ngôn ngữ đơn lập phân tích cao) và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt...

     125 p daihocphuongdong 18/05/2015 214 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số