• Bài tập Cơ đất - ĐH Xây dựng

  Bài tập Cơ đất - ĐH Xây dựng

  Bài tập Cơ đất tập hợp bài tập của 7 chương. Nội dung của các bài tập bám sát chương trình học môn Cơ học đất, mỗi bài tập đều có hướng dẫn giải cụ thể, chi tiết thuận tiện cho sinh viên hệ thống kiến thức và ôn tập tốt.

   111 p daihocphuongdong 18/05/2015 190 0

 • Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Civil 3D 2009 - Phạm Công Thịnh

  Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Civil 3D 2009 - Phạm Công Thịnh

  Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Civil 3D 2009 gồm 16 chương và phụ lục: chương 1 tổng quan autocad civil 3d, chương 2 bài toán ví dụ trong thiết kế đường, chương 3 survey – các vấn đề liên quan đến khảo sát, chương 4 point, chương 5 surface - bề mặt, chương 6 alignment, chương 7 profile – trắc dọc, chương 8 assemblies & subassembly, chương 9 corridor - mô hình mặt bằng...

   227 p daihocphuongdong 18/05/2015 546 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số