• Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư 200/TT - BTC ngày 22/12/2014) - Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư 200/TT - BTC ngày 22/12/2014) - Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư 200/TT - BTC ngày 22/12/2014) do Phạm Thị Huyền Quyên biên soạn trình bày về Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QĐ15 và Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. Mời các bạn tham khảo.

   191 p daihocphuongdong 18/05/2015 181 1

 • Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên

  Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên

  Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên trình bày tổng quan về kết cấu thép, liên kết hàn và liên kết bu lông, tính toán dâm thép, tính toán cột thép, tính toán dàn thép và tài liệu tham khảo.

   199 p daihocphuongdong 18/05/2015 142 1

 • Bài giảng Nền móng - TS. Nguyễn Sĩ Hùng

  Bài giảng Nền móng - TS. Nguyễn Sĩ Hùng

  Bài giảng Nền móng do TS. Nguyễn Sĩ Hùng thực hiện. Bài giảng trình bày 3 nội dung chính đó là tổng quan về nền móng, móng nông và móng cọc. Tham khảo bài giảng giúp bạn hiểu được bản chất, biết phân tích lựa chọn phương án, biết phương pháp tính toán thiết kế, các tiêu chuẩn liên quan và thực hành tính toán tốt.

   468 p daihocphuongdong 18/05/2015 196 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số