Bộ sưu tập Quản trị kinh doanh

Bộ sưu tập Quản trị kinh doanh gồm các tài liệu và giáo trình được chọn lọc về Quản trị kinh doanh như: Quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị nhân sự, quản trị dự án, phân tích hoạt động kinh doanh,... giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Dân lập Phương Đông có thêm giáo trình, tài liệu tham khảo chất lượng để học tập. Chúc các bạn học tốt.