Ebook Cơ sở kỹ thuật siêu cao tầng: Phần 2 - Kiều Khắc Lâu

Ebook Cơ sở kỹ thuật siêu cao tầng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức vềmạng nhiều cục siêu cao tầng. Sau mỗi chương có phần bài tập để sinh viên tự rèn luyện kiến thức được học. Mời các bạn cùng tham khảo.