Ebook Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi: Phần 1 - NXB Xây dựng

Ebook "Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi: Phần 1" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về Những vấn đề chung, Đập tràn, Đường tràn dọc qua 3 chương đầu tài liệu. Sách nhằm giúp cho cán bộ khoa học kĩ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trình tháo lũ, đồng thời phục vụ cho các thầy giáo và sinh viên các ngành thủy lợi trong giảng dạy và học tập.